Pajama na Kanojo – Chapter 5

2012/03/29

Chapter 5 –  อย่างงั้นเหรอ

Chapter 5v2 – อย่างงั้นเหรอ


Pajama na Kanojo – Chapter 4

2012/03/23

Chapter 4 – ชั้นก็รู้สึกดีใจนะ


Pajama na Kanojo – Chapter 3

2012/03/10

Chapter 3 –  อย่างที่ชั้นคิด เธอ…


Arpeggio of Blue Steel – Depth 27

2012/03/10

Chapter 27 – Depth 27


Pajama na Kanojo – Chapter 2

2012/03/06

Chapter 2 –  ไม่เป็นไร

นี่เป็นตอนที่แปลแล้วอ่านไม่รู้เรื่องที่สุด -*-
ไม่รู้ว่าอิงมันแปลห่วย หรือมันไม่รู้เรื่องแต่แรกกันแน่


Arpeggio of Blue Steel – Depth 26

2012/03/06

Chapter 26 – Depth 26