Ato no Matsuri

2012/08/08


Chapter 00 – One shot


mahou shoujo madoka magica – I love you so much

2012/02/29

Chapter 1 – I love you so much


To Aru Kagaku no Railgun – Ichaicha Railgun Chapter 03

2012/01/14

ฉบับจริง Chapter 03

ฉบับซับนรก Chapter 03


To Aru Kagaku no Railgun – Ichaicha Railgun Chapter 02

2012/01/14

ฉบับจริง Chapter 02

ฉบับซับนรก Chapter 02


To Aru Kagaku no Railgun – Ichaicha Railgun Chapter 01

2012/01/14

เป็นเรื่องที่คิดอยู่นานว่าจะเอามาลงดีมั้ย เนื่องจากจริงๆแล้วตั้งใจทำมาแบบซับนรก

แต่ว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจแก้จากซับนรกให้เป็นฉบับจริงแล้วเอาลงพร้อมกันครับ

 

ฉบับจริง Chapter 01

ฉบับซับนรก Chapter 01


[Cannabis (Shimaji)] Gitei Otoshi, TRAP: Younger brother in law[TH]

2011/06/21

 

อ่านแล้วอาจจะรู้สึกขัดๆ เพราะไม่ได้แปลแนวนี้มานาน เอาเป็นว่าทนๆหน่อยแล้วกัน -3-

Download