MAOYUU MAOU YUUSHA – Chapter 17V0BETA

2013/02/14

Maoyuu Maou Yuusha c17_002

Chapter 17 v0beta – นี่เป็นสงครามที่มนุษย์ที่โง่เขลาอย่างพวกเราเป็นคนเรียกมาด้วยตนเอง


MAOYUU MAOU YUUSHA – Chapter 16v1

2013/02/03

Maoyuu Maou Yuusha c16_004

Chapter 16v1 –  เหรียญทองหนึ่งเหรียญนั้นจะทำอะไรได้บ้าง


MAOYUU MAOU YUUSHA – Chapter 15

2013/01/13

Maoyuu Maou Yuusha c15_002

Chapter 15 – สำหรับการเริ่มต้น


MAOYUU MAOU YUUSHA – Chapter 14

2012/12/28

Maoyuu Maou Yuusha c14_002

 

Chapter 14 – เพราะว่าข้าคือมนุษย์


MAOYUU MAOU YUUSHA – Chapter 13

2012/11/20

Chapter 13 – ข้าไม่อยากจะถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลังอีกต่อไปแล้ว


MAOYUU MAOU YUUSHA – Chapter 12

2012/09/13Chapter 12 – สิ่งที่อยู่บนเส้นแบ่งระหว่างกำไรและขาดทุน


MAOYUU MAOU YUUSHA – Chapter 11

2012/08/24

Chapter 11 – เป็นยังไงบ้างคะ นายท่าน?