Pajama na Kanojo – Chapter 7

2012/04/18

Chapter 7 – ต้องสนุกให้ได้เลยนะ


Pajama na Kanojo – Chapter 6

2012/04/11

Chapter 6 –  ถึงแม้จะต้องพักค้างคืนก็เถอะ


Pajama na Kanojo – Chapter 5

2012/03/29

Chapter 5 –  อย่างงั้นเหรอ

Chapter 5v2 – อย่างงั้นเหรอ


Pajama na Kanojo – Chapter 4

2012/03/23

Chapter 4 – ชั้นก็รู้สึกดีใจนะ


Pajama na Kanojo – Chapter 3

2012/03/10

Chapter 3 –  อย่างที่ชั้นคิด เธอ…


Pajama na Kanojo – Chapter 2

2012/03/06

Chapter 2 –  ไม่เป็นไร

นี่เป็นตอนที่แปลแล้วอ่านไม่รู้เรื่องที่สุด -*-
ไม่รู้ว่าอิงมันแปลห่วย หรือมันไม่รู้เรื่องแต่แรกกันแน่


Pajama na Kanojo

2012/02/28

Chapter 01 – Chapter 01